Onze missie

De stichting heeft ten doel:

  • kennis op het gebied van lean voor de bouwsector te verbreden, verdiepen en verhelderen;
  • en tevens het onderwijs, onderzoek en de integrale bouwketen op dit gebied met elkaar te verbinden.

 

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het (laten) organiseren van bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, activiteiten en/of evenementen;
  • het bij elkaar brengen van onderzoeksvragen en onderzoeksaanbod;
  • het integreren van lean, zowel qua inhoud als qua proces, in het bouw gerelateerd onderwijs;
  • zowel nationaal als internationaal – al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *