Verslag startbijeenkomst 14 november 2012

De startbijeenkomst was woensdag 14 november in Veldhoven, waarvoor Arpa gastvrijheid heeft verleend door een van haar trainingsruimtes gratis beschikbaar te stellen. Er waren negen onderwijsinstellingen aanwezig, waaronder drie TU’s en zes hogescholen, verder waren er veertien van hun studenten en dertien partijen uit de bouwketen.

LCN-NL-deelnemers

 

De deelnemers hebben eerst in kaart gebracht wat de huidige situatie (current state) is van lean bouwen in het onderwijs, onderzoek en de praktijk. Wat bleek is dat de koplopers in de bouwketen al vrij breed met lean bezig zijn, en dat die breedte in het onderwijs wat achterblijft. Een mooie kans hier samen iets aan te doen!

LCN-NL-sessie-14-11-2012-Resultaat-inventarisatie

Voor een brede kijk op lean gaf Ehsan Mobareky – in februari 2012 afgestudeerd aan de TU Delft met een negen (9!) – een inspirerende Pecha Kucha (korte presentatie van 20 beelden van 20 seconden) over zijn afstudeerwerk “Implementing lean in the process between developer and facility manager“. Deze manier van presenteren gaan we zeker vaker gebruiken, bijvoorbeeld om alle top-lean-bouwen-afstudeerders een podium te geven.

LCN-NL-sessie-14-11-2012-Pecha-Kucha-Ehsan-Mobareky

Daarna is de groep verder gegaan met het in kaart brengen van een ideale situatie wat betreft onderwijs, onderzoek en bouwpraktijk qua lean. Daarnaast heeft men gelijk ook mogelijke acties benoemd waarmee bedrijven, instellingen en studenten in de komende periode aan de slag willen. Begin 2013 gaan werkgroepen van start om hieraan concrete invulling te geven.

Woensdagmiddag 20 februari is het vervolg van de startbijeenkomst bij Hogeschool Utrecht, voor een gezamenlijke uitwerking van de ideeën in concrete plannen.