Verslag vervolgbijeenkomst 20 februari 2013

Tijdens de vervolgsessie hebben we in gemixte groepen de clusters van ideeën en acties verder uitgewerkt tot praktische plannen. Programma:

 • Terugblik startbijeenkomst
 • Ontwikkelende conceptvisie LCN-NL 2020
 • Presentatie ‘Lean in het hogeronderwijs’ (Hogeschool Utrecht)
 • Uitwerken ideeënclusters in plan
 • Plannen presenteren
 • Presentatie ‘Toyota Kata’ (Stichting Lean 2.0)
 • Netwerkborrel

Er zijn uit de dromen en ideeën een vijftal programma’s gevormd:

 1. Lean (in) onderwijsprogramma – olv Ruben Vrijhoef
 2. Afstudeerkring lean bouwen – olv Martin van Dijkhuizen
 3. Onderzoeksvragen en -antwoorden database – olv Ype Cuperus
 4. Leren van elkaar: bedrijfsbezoeken etc. – olv Said Akdim
 5. Lean Construction Summit: event november 2013 – olv Rudy Gort

De animo was weer groot: met 12 personen uit de bouwketen, 9 uit het onderwijs samen met 19 van hun studenten. Het was een drukke middag met veel betrokkenheid!